Начало

Избрани уеб дизайн проекти

Съвети

Това ние го правим. Но все пак би било полезно както за вашият ...
Сигурни сме, че може да сте програмирали и то добре. Но едвали с...
Бъдете сигурни, че Вашият любим цвят не може да бъде удачен във ...
В повечето случаи - НЕ. Другата основна грешка която се допуска ...
Да, това често го чуваме. Как да го избегнете? Поискайте да узна...
Хостинг не се прави с един компютър поставен в къщата на Пешо. Х...
Никой не ми обръщат внимание! Опитвам да обясня защо трябва да с...

Направи запитване
Създай твоето задание за проект
или звъннете на телефон
+359 (0) 882 430 174

Онлайн магазин

Не ограничавайте продажбите! Дайте си сами възможност да увеличите приходите си. Он-лайн магазина не се нуждае от месечен наем за помещение. Не се нуждае и от работно време и персонал. Той се нуждае от Вашето желане да разширите бизнеса си.

Административен панел

Административният панел е он-лайн базирано приложение, което съхранява съдържанието на уеб сайта Ви със защитена с парола база данни. Чрез потребителският интерфейс на администрацията може един или няколко администатори едновременно да добавят, изтриват или редактират информация в отделните раздели на сайта.

Мнения и оценки

Клиент: Zayo Books
Zayo Books

следващ
проект
предишен
проект

Феникс ВТ ЕООД

    |   

upravlenienaotpadaci.com

   Виж проекта


Управление и извозване на отпадъци Велико Търново Управление и извозване на отпадъци Велико Търново
 

За проекта

Феникс Велико Търново - изкупуване, складиране, транспорт и продажба за вторична преработка на метали, хартия, пластмаси и др. вторични суровини за Велико Търново и региона.

Транспорт, временно съхраняване, преработка и търговия с черни и цветни метали (желязо, мед, месинг, алуминий, неръждавейка, олово, акумулатори и др.), ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване), метални опаковки, хартия (велпапе, картон, вестници и списания, книги, унищожаване на архивни документи и др.), найлон (LDPE, HDPE), пластмаси, РЕТ бутилки, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, отпадъци от обработени текстилни влакна, абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, материали, негодни за консумация или преработване, отпадъци от смесени материали, отпадъци от необработени текстилни влакна, и др.

Виж проекта


Поддържани браузъри

Google ChromeGoogle Chrome
Mozilla FirefoxMozilla Firefox
OperaOpera
SafariSafari
Internet ExplorerInternet Explorer


Използвани технологии

XHTML
Javascript
PHP
MySQL
CSS