Начало

Мнения и оценки

Направи запитване
Създай твоето задание за проект
или звъннете на телефон
+359 (0) 882 430 174

Онлайн магазин

Не ограничавайте продажбите! Дайте си сами възможност да увеличите приходите си. Он-лайн магазина не се нуждае от месечен наем за помещение. Не се нуждае и от работно време и персонал. Той се нуждае от Вашето желане да разширите бизнеса си.

Административен панел

Административният панел е он-лайн базирано приложение, което съхранява съдържанието на уеб сайта Ви със защитена с парола база данни. Чрез потребителският интерфейс на администрацията може един или няколко администатори едновременно да добавят, изтриват или редактират информация в отделните раздели на сайта.

Строителство и инженеринг

С настоящата референция бихме желали да изразим нашите впечатления от съвместната ни работа с "ДМ Студио" ООД.

Като една от големите и утвърдени строителни компании, Балканстрой АД има наложена корпоративна визия и стандарти, които трябва да бъдат спазвани детайлно.

За реализиризането на корпоративен уеб сайт, и след проведен конкурс, спряхме своя избор върху "ДМ Студио" ООД, базирайки се на техният професионален опит, отлични референции, богатото портфолио, и не на последно място представените стилна визия и технически параметри.

"ДМ Студио" ООД изработи корпоративен сайт, спазвайки всички предварително зададени стандарти за корпоративна идентичност и в съответствие с поставените изисквания за постигане на издържана, модерна и строга корпоративна визия. Системата за управление на съдържанието се отличава с изключително удобен интерфейс и позволява лесно и безпроблемно администриране на съдържанието. Възложената задача бе реализирана в договорените срокове.

С настоящата референция желаем да изразим нашето задоволство от професионалния подход и разбиране на екипа на "ДМ Студио" ООД, както и бързата обратна връзка и реакция на всички нови изисквания възникнали по време на проекта.

Уверени сме, че с високия си професионализъм на работа и изпълнение на проектите, "ДМ Студио" ООД биха били полезни на много компании.

От името на Балканстрой АД бих искал да препоръчам "ДМ Студио" ООД като надежден партньор, разполагащ с екип от професионалисти работещи активно за постигането на поставените цели.

инж. Тошко Колев
Изпълнителен директор на "Балканстрой" АД